Dự Án

TP.HCM công bố 255 dự án mời gọi đầu tư

(PLO)- 255 dự án mời gọi đầu tư trong đó có 245 dự án xã hội hóa. TP cũng nêu ra những định hướng nghiên cứu, phát triển trọng tâm […]