CBTT Nghị Quyết của HĐQT

CBTT Nghị Quyết của HĐQT

Thông tin tóm tắt

Công bố thông tin

Trích nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT

Ngày 02/01/2019 của hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019 trong đó có một số nội dung chính như:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019

2.  Thông qua ciệc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, … để phục vụ SXKD năm 2019 và đầu tư xây dựng

3. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài liệu liên quan